Det er med fordøyelsessystemet som med så mye annet her i livet. Så lenge det fungerer tenker man ikke så mye på det. Man tar det mer eller mindre for gitt. Det er først når det oppstår et eller annet problem at man tenker på det. Og da tar det desto mer av oppmerksomheten. For lite er så plagsomt som når magen og tarmene ikke fungerer slik de skal. Dessuten er det veldig mye fordommer og ubehag knyttet til en del fordøyelsesrelatert problematikk. Innen medisinen har det derfor vokst frem et eget fagområde som kalles gastroenterologi.

Navnet har sin opprinnelse i det greske ordet gastros som betyr mage og mange vil kjenne det igjen fra andre og kanskje mer positivt ladete ord som f.eks. gastronom og gastronomi som jo har med matlaging å gjøre.

Her er det imidlertid fordøyelsessystemet som er tema og gastro-enterologi er i denne sammenhengen læren om sykdommer i hele det en til daglig gjerne kaller fordøyelsessystemet, men som mer spesifikt dreier seg om magen og fordøyelseskanalen. De som jobber innenfor dette området er eksperter på alt som har med spiserøret, magesekken, tolvfingertarmen, tynn-, tykk- og endetarmen, samt lever, galle, bukspyttkjertel.

Ambisjonen med nettstedet er å se nærmere på sykdommer, samt behandlings- og undersøkelsesmetoder innenfor feltet. Et felt der utviklingen går fort og der det kan være krevende både for eksperter og lekmenn å følge med i utviklingen. Det er derfor utmerket om du som leser kan være med på å komme med synspunkter og innspill som du tror andre lesere vil ha nytte og glede av.