Irritable Bowel SyndromeForstyrrelser i tarmens funksjon, som er kjennetegnet av oppblåsthet, ubehag, magesmerter og forstyrret avføringsmønster og diaré, kalles irritabel tarm eller irritabel tykktarm.

Symptomene på irritabel tarm varierer fra person til person, og kan opptre forskjellig i perioder, men det mest typiske er at det veksler mellom forstopping og diaré. Det er også vanlig at det samtidig skjer store endringer i avføringen, både i hyppighet, utseende og form. Mange opplever at de kan sitte timevis på toalettet, uten at de får noe ut av det, annet enn noen runder rulett eller kortspill på telefonen. Luftplager er også ofte svært tilstedeværende, og mange opplever en sammenheng mellom luftplager og magesmerter i den forstand at magesmertene avtar ved luftavgang. Opptil 10-15 prosent av befolkningen opplever periodevis symptomer på irritabel tarm, men på langt nær alle får nok plager til at de oppsøker helsepersonell.

Årsakene til irritabel tarm er foreløpig ukjent, men det finnes mange teori, både med og uten hold. En sammenheng er oppdaget med at hverdagsproblemer, som stress, bekymring, spenninger og angst, kan utløse tarmplagene, men det anses ikke som årsak. Man ser derimot, i nyere tid, en sammenheng mellom enkelte typer karbohydrater i maten, og det foreslås ofte kostholdsendring som en mulig løsning.

Behandling

Et fiberrikt kosthold, kombinert med regelmessige avføringsvaner, bedrer både diaré og forstoppelse hos mange. Samtidig kan fiber øke luftplager hos noen, så det er viktig å teste ut og se an hva som fungerer for den enkelte. For mange fungerer også den såkalte FODMAP-dietten, som utelater mange langsomme karbohydrater fra kostholdet. Noen, særlig de som sliter med forstoppelse, kan også få hjelp av medikamenter. I tillegg ser man at en rød tråd hos en stor majoritet er mangel på D-vitamin, så tilskudd av D-vitaminer kan være nyttig.

Noen kjerringråd er det også hold, så som å spise yoghurt og kultura, som fungerer på mange. Uansett er det viktig å huske at om man skal teste noe kostholdsrelatert, så må man teste det i minst fire uker, for å vite om det har noen virkning.