cystoscopyEt annet sted på denne siden finner du en omtale av gastroskopi. Gastroskopi er en av flere undersøkelsesmetoder i gruppen som vanligvis betegnes som endoskopi. Det som kjennetegner disse metodene er at et rør utstyrt med elektrisk lys og en speilanordning (endoskopet) føres inn i ett av kroppens hul-organer, slik at organet kan observeres innvendig.

Et slikt rør kan være stivt med alle de begrensninger det medfører, men det kan også være bøyelig. Da er det normalt tale om et fiberoptikk-endoskop. Undersøkelsene gjennomføres vanligvis når pasienten er våken eller lokalbedøvet og de aller fleste pasienter vil nok oppfatte det å få et endoskop ført inn i seg, være seg gjennom munnen, anus eller urinrøret, som ubehagelig.

Når røret føres inn gjennom urinrøret snakker man om cystoskopi. De av leserne som har vært plaget av nyresten vil vite hvordan en slik undersøkelse gjennomføres. Uansett om man er mann eller kvinne settes man i en stol som på alle vis minner om en gynekologstol, Der får man ligge med sprikende ben, mens legen fører røret opp gjennom urinrøret og inn i blæren. Selv om det først sprøytes inn lokalbedøvende gel vil de fleste oppleve både det fysiske inngrepet og selve situasjonen som, om ikke smertefull, så i alle fall svært ubehagelig. Det er nå en gang slik at medisinske undersøkelser som involverer kjønnsorganer ofte oppfattes som pinlige. Da skal en imidlertid huske på at helsepersonell som gjennomfører slike undersøkelser er meget profesjonelle folk for hvem dette er situasjoner de er vant til å forholde seg til.

Som undersøkelse betraktet er cystoskopi enkelt og ufarlig og samtidig en meget effektiv måte å skaffe seg et fullstendig bilde av situasjonen i de observerte områdene. I likhet med gastroskopi gjennomføres cystoskopi poliklinisk slik at det ikke er nødvendig med innleggelse eller store forberedelser. Når undersøkelsen er over, vil man dessuten normalt kunne gå hjem umiddelbart.