Problems with bowel movementsAvføringen er ofte det første varslet om at det er noe galt med magen og fordøyelsessystemet, men man kan forebygge mange problemer om man tar seg litt tid til å fundere over den egne avføringen. Undersøkelser ved Idrettshøyskolen i Trondheim kunne i sin tid (rundt 1960) slå fast at sittestillingen på toalettet kunne settes i forbindelse med både blodpropp og kreft i tarmsystemet, og at en aktiv tilnærming til den egne avføringen kunne lindre eller unngå disse utfordringene.

Selv om de fleste begynner å fnise litt når man snakker om slike tema, så er de verdt å snakke om. Prosjektet fra Trondheim utviklet seg blant annet til en forelesningsrunde som ble møtt med mye latter. Den forskende medisineren reiste rundt på gamlehjem med et demonstrasjonstoalett, hvor han blant annet viste hvordan man skulle sitte på do. Han hadde nemlig funnet ut, gjennom å studere statistikken, at mange gamle døde mens de skulle gjøre sin avføring. Videre forskning viste at høye sittetoaletter, som var noe nytt på denne tiden, var del av årsaken, i kombinasjon til at de gamle gjorde fra seg som om de fortsatt satt på huk. Den fremover krøkede stillingen, i kombinasjon med anstrengelsen, førte til at blodomløpet ble hindret, samtidig som blodtrykket steg. Samtidig sperrer sittestillingen lukkemuskelen, og bidrar på det viset til at avføringen bli vanskeligere å gjennomføre.

Den sunneste løsningen på dette problemet er at man bytter ut toalettene, med toaletter slik de er utformet i den arabiske verden. Der sitter man på huk, lukkemuskelen er avslappet og åpen, og foretaket tar slik kortere tid, og er en kortere belastning. For den som synes at dette er et for drastisk steg, kan man anbefale at man skaffer seg en krakk, som man kan sette bena på, slik at kroppen kommer i en huket stilling. Den korrekte avføring hindrer også at bæsj blir hengende igjen i tarmsystemet, noe som kan føre til betennelser og kreft.